Hiến tặng tư liệu, hiện vật
bn_l2
bn_l
b
Liên kết website
 

Công tác nghiên cứu, sưu tầm của Bảo tàng tỉnh Bình Định

Công tác nghiên cứu, sưu tầm của Bảo tàng tỉnh Bình Định
BAOTANGBINHDINH.COM.VN »
21/01/2021 | 01:14

Công tác nghiên cứu, sưu tầm của Bảo tàng tỉnh Bình Định được giao cho phòng Nghiên cứu, sưu tầm với các nhiệm vụ, chức năng chính như sau:

  • Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lập đề cương và thực hiện sưu tầm tài liệu - hiện vật về các giai đoạn lịch sử, văn hóa của tỉnh;
  • Tiếp nhận tài liệu, hiện vật về lịch sử, kỷ vật kháng chiến của các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Bình Định…; hiện vật văn hóa dân tộc, văn hóa nước ngoài có tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân hiến tặng;
  • Thực hiện công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng, lập hồ sơ khoa học cho từng hiện vật; quản lý hồ sơ tư liệu-hiện vật; theo dõi xuất- nhập hiện vật theo Luật pháp quy định;
  • Thực hiện công tác xử lý, bảo quản hiện vật Bảo tàng, tu sửa, phục chế, phục hồi hiện vật;
  • Nghiên cứu, đề xuất, thực hiện việc biên soạn, in các ấn phẩm giới thiệu hiện vật, sưu tập hiện vật Bảo tàng;
  • Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, thực hiện khai quật khảo cổ học trên phạm vi toàn tỉnh; Tham gia cùng các cơ quan, chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực sưu tầm, khảo sát, khai quật khảo cổ học các di tích, di chỉ khi được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt theo Luật di sản văn hóa;
  • Đề xuất, lập kế hoạch và thực hiện các đề tài khoa học về lịch sử văn hóa của ngành và của cấp tỉnh.

Các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu hiến tặng tư liệu, hiện vật có liên quan về lịch sử, văn hóa tỉnh Bình Định, xin liên hệ qua:

Phòng Nghiên cứu , sưu tầm – Bảo tàng tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 26 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 02563 821 486 hoặc 0938031313.

Lên đầu trang   Trở lại  
 
Hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Bình Định
Nhiệm vụ, chức năng của phòng Nghiên cứu, sưu tầm - 21/01/2021
Công tác nghiên cứu, sưu tầm của Bảo tàng tỉnh Bình Định - 21/01/2021
 
Hiện vật nổi bật