Hiến tặng tư liệu, hiện vật
bn_l2
bn_l
b
Liên kết website
 

Giới thiệu chung

Không gian trưng bày của Bảo tàng  tỉnh Bình Định
Bảo tàng tỉnh Bình Định là Bảo tàng loại 2. Với không gian hiện có chia làm 5 phòng trưng bày gồm: Phòng Thiên nhiên – Đất nước - Con người Bình Định; Phòng hiện vật gốm cổ Chămpa Bình Định; Phòng điêu khắc mỹ thuật Chăm pa; Phòng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Phòng trưng bày Nhân dân Bình Định với Bác Hồ, Bác Hồ với nhân dân Bình Định. Ngoài ra, còn có không gian trưng bày hiện vật ở ngoài trời.
19/01/2021 | Xem chi tiết »
 
Hiện vật nổi bật