Hiến tặng tư liệu, hiện vật
bn_l2
bn_l
b
Liên kết website
 

Hoạt động ngành di sản, văn hóa

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2020
Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2280/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 11), năm 2020.
19/01/2021 | Xem chi tiết »
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận bảo vật quốc gia năm 2020
Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2283/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9), năm 2020.
19/01/2021 | Xem chi tiết »
 
Hiện vật nổi bật