Hiến tặng tư liệu, hiện vật
bn_l2
bn_l
b
Liên kết website
 

Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển của Bảo tàng tỉnh Bình Định
Bảo tàng tỉnh Bình Định nguyên trước kia là Trung tâm văn hóa của Nam Triều Tiên được xây dựng năm 1969. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thông tin, hệ thống các bảo tàng khảo cứu địa phương ở các tỉnh lần lượt được thành lập. Theo đó, ngày 8 tháng 02 năm 1980, với quyết tâm của toàn Đảng và thể theo nguyện vọng của nhân dân tỉnh Nghĩa Bình lúc bấy giờ, Bảo tàng Nghĩa Bình ra đời, trụ sở chính tọa lạc số nhà 26 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn ngày nay. Ngày 3/2/1981 Nhà Bảo tàng Nghĩa Bình chính thức cắt băng khánh thành và đi vào hoạt động. Qua nhiều lần đổi tên đến năm 2019, mới chính thức mang tên Bảo tàng tỉnh Bình Định.
23/03/2021 | Xem chi tiết »
 
Hiện vật nổi bật