Hiến tặng tư liệu, hiện vật
bn_l2
bn_l
b
Liên kết website
 

Trưng bày - Tuyên truyền

Trưng bày, quảng bá ba di sản văn hóa phi vật thể tại Bảo tàng
Bình Định - mảnh đất được mệnh danh là vùng “đất võ trời văn”, nơi hội tụ và phát triển của ba di sản văn hóa phi vật thể Tuồng, Bài chòi và Võ cổ truyền. Trong đó, võ cổ truyền Bình Định đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2012; nghệ thuật Hát Bội và Bài chòi Bình Định được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2014. Năm 2017, Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, thì Bài chòi Bình Định chính là một trong những không gian bảo tồn và phát huy quan trọng của loại hình trình diễn dân gian này.
07/04/2021 | Xem chi tiết »
Tổ chức các chương trình ngoại khóa góp phần kết nối  học sinh với Bảo tàng
Trong những năm gần đây, Bảo tàng tỉnh Bình Định thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác trưng bày – tuyên truyền. Đặc biệt là vấn đề đổi mới về phương thức trưng bày hiện vật và thuyết minh cho khách tham quan. Với phương châm lấy khách tham quan làm trung tâm để đưa ra các giải pháp, sáng kiến hiệu quả, giúp cho khách tham quan có được sự tương tác, trải nghiệm tốt nhất khi đến tham quan Bảo tàng.
23/03/2021 | Xem chi tiết »
Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục lịch sử tại Bảo tàng tỉnh Bình Định
Môn Lịch sử là một trong những bộ môn có vai trò hết sức quan trọng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ về kiến thức, văn hóa, tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức và phong cách lối sống.
Trong những năm gần đây, các hoạt động giáo dục lịch sử dành cho học sinh luôn được Bảo tàng tỉnh Bình Định quan tâm đầu tư thực hiện. Đặc biệt, trong 5 năm (2016 – 2020), Bảo tàng tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn đã xây dựng nhiều chương trình nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục môn Lịch sử cho học sinh và truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích môn Lịch sử.
23/03/2021 | Xem chi tiết »
Nâng cao  tương tác và trải nghiệm  trong hệ thống trưng bày tại Bảo tàng
Bảo tàng tỉnh Bình Định luôn quan tâm và chú trọng đến công tác trưng bày – tuyên truyền. Đặc biệt là vấn đề đổi mới về phương thức trưng bày hiện vật và thuyết minh cho khách tham quan. Với phương châm lấy khách tham quan làm trung tâm để đưa ra các giải pháp, sáng kiến hiệu quả, giúp cho khách tham quan có được sự tương tác, trải nghiệm tốt nhất khi đến tham quan Bảo tàng.
04/02/2021 | Xem chi tiết »
 
Hiện vật nổi bật