Hiến tặng tư liệu, hiện vật
bn_l2
bn_l
b
Liên kết website
 

Thu phí tham quan tại Bảo tàng tỉnh Bình Định

BAOTANGBINHDINH.COM.VN »
18/01/2021 | 03:15

Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ - UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh, Bảo tàng tỉnh Bình Định xin thông báo mức thu phí tham quan tại Bảo tàng như sau:

1. MỨC THU: 10.000đồng/người/lượt.

2. ĐỐI TƯỢNG NỘP PHÍ:

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu tại Bảo tàng tỉnh Bình Định.

3. ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM:

A. ĐỐI TƯỢNG MIỄN THU:

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thương binh, bệnh binh (phải có thẻ thương binh, bệnh binh).

- Người khuyết tật.

B. ĐỔI TƯỢNG GIẢM 50%:

- Trẻ em từ 6 tuổi đển dưới 15 tuổi.

- Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (có CMND).

- Học sinh, sinh viên đi tham quan nghiên cứu, học tập tại Bảo tàng tỉnh Bình Định (có giấy giới thiệu của nhà trường). 

Lên đầu trang   Trở lại  
 
Thông tin giá vé
Thu phí tham quan tại Bảo tàng tỉnh Bình Định - 18/01/2021
 
Hiện vật nổi bật